Laser Doppler Anemometry Measurements in a Circulating Fluidized Bed of Metal Particles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

C.H. Ibsen

B.H. Hjertager

T. Solberg

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Experimental Thermal and Fluid Science

0894-1777 (ISSN)

Vol. v 26 851-859

Ämneskategorier

Maskinteknik