Application of risk assessment technique to moisture problems in buildings.
Paper i proceeding, 2003

risk

moisture performance

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Kimmo Kurkinen

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

2nd International Conference on Research in Building Physics, Leuven, Belgium, September 2003.

605-612
9058095657 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

9058095657

Mer information

Skapat

2017-10-08