Solids segregation in a CFB-boiler furnace
Kapitel i bok, 1998

Författare

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Claes Breitholtz

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Fluidization IX / Fan, L-S., Knowlton, T.

757-764
0-939204-56-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

0-939204-56-8

Mer information

Skapat

2017-10-07