Reaction between limestone and SO2 under conditions alternating between oxidizing and reducing. The effect of the SO2 concentration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

M.J. Fernández

Anders Lyngfelt

Institutionen för energiomvandling

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Journal of Institute of Energy

Vol. 73 119-125

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07