KeY-C: A Tool for Verification of C Programs
Paper i proceeding, 2007

Författare

Reiner Hähnle

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Daniel Larsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Oleg Myrk

Automated Deduction - CADE-21, 21st International Conference on Automated Deduction, Bremen, Germany, July 17-20, 2007, Proceedings, Springer-Verlag, LNCS

Vol. 4603 385-390
978-3-540-73594-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1007/978-3-540-73595-3_27

ISBN

978-3-540-73594-6

Mer information

Skapat

2017-10-06