Analysis of the dynamics of high intensity Gaussian laser beams in nonlinear de-focusing Kerr media
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

C.-J Rosenberg

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mats Desaix

Pontus Johannisson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Optics Communications

Vol. 275 458-463

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-06