On precursor propagation in linear dielectrics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

U. Österberg

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Optics Communications

Vol. 277 5-13

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-06