Pressure and flow fluctuations in a fluidized bed-interaction with the air-feed system
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Gunnar Larsson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Chem. Eng. Science

Vol. 57 1379-1392

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08