Functional metagenomics reveals a novel carbapenem-hydrolyzing mobile beta-lactamase from Indian river sediments contaminated with antibiotic production waste
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Nachiket Marathe

Göteborgs universitet

Anders Janzon

Göteborgs universitet

S. Kotsakis

Göteborgs universitet

Carl-Fredrik Flach

Göteborgs universitet

Seyed Mohammad Razavizadeh

Göteborgs universitet

Fanny Berglund

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Erik Kristiansson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

D. G. Joakim Larsson

Göteborgs universitet

Environment International

0160-4120 (ISSN)

Vol. 112 279-286

Ämneskategorier

Ortopedi

Miljövetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi