Chemical looping combustion of solid fuels using manganese-based oxygen carriers - investigations in 10 and 100 kW pilots
Doktorsavhandling, 2018

Solid fuel combustion

Carbon capture and storage

BECCS

Chemical looping combustion

HC1
Opponent: Docent Li Zhenshan, Tsinghua University

Författare

Matthias Schmitz

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

978-91-7597-695-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 4376

Utgivare

Chalmers

HC1

Opponent: Docent Li Zhenshan, Tsinghua University

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-09