Matthias Schmitz

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Matthias Schmitz jobbar på avdelningen för energiteknik. Hans forskning handlar om Chemical Looping Combustion (CLC), en innovativ process för avskiljning och lagring av CO2 från förbränningsprocesser. I CLC används syrebärande partiklar för att förhindra att luft och bränsle blandas i förbränningen, vilket ger en betydligt lägre avskiljningskostnad jämfört med andra processer som används idag. Matthias’ uppgifter omfattar testningen av nya syrebärarmaterial med olika bränslen och i olika reaktorer och utvärderingen av systemets prestanda. På senare tid har användning av biobränslen blivit hans forskningsfokus eftersom detta är en väg att uppnå negativa emissioner av CO2. Matthias har en bakgrund i maskin- och fordonsteknik samt företagsekonomi.

Källa: chalmers.se

Visar 13 publikationer

2018

Chemical looping combustion of biomass in 10-and 100-kW pilots - Analysis of conversion and lifetime using a sintered manganese ore

Matthias Schmitz, Carl Johan Linderholm
Fuel. Vol. 231, p. 73-84
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Chemical looping combustion of four different solid fuels using a manganese-silicon-titanium oxygen carrier

Matthias Schmitz, Carl Johan Linderholm, Anders Lyngfelt
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 70, p. 88-96
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Estimating the Solids Circulation Rate in a 100-kW Chemical Looping Combustor

Carl Johan Linderholm, Matthias Schmitz, Anders Lyngfelt
Chemical Engineering Sciences. Vol. 2017, p. 351-359
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Chemical-looping combustion of solid fuel in a 100 kW unit using sintered manganese ore as oxygen carrier

Carl Johan Linderholm, Matthias Schmitz, Max Biermann et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 65, p. 170-181
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Performance of calcium manganate as oxygen carrier in chemical looping combustion of biochar in a 10 kW pilot

Matthias Schmitz, Carl Johan Linderholm
Applied Energy. Vol. 169, p. 729-737
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Chemical-looping combustion in a 100-kW unit using a mixture of ilmenite and manganese ore as oxygen carrier

Carl Johan Linderholm, Matthias Schmitz, Pavleta Knutsson et al
Fuel. Vol. 166, p. 533-542
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Chemical-Looping Combustion of Solid Fuels using Manganese Ores as Oxygen Carriers

Matthias Schmitz, Carl Johan Linderholm, Peter Hallberg et al
Energy & Fuels. Vol. 30 (2), p. 1204-1216
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Chemical-looping combustion of solid fuels in a 100 kW dual circulating fluidized bed system using iron ore as oxygen carrier

Carl Johan Linderholm, Matthias Schmitz
Journal of Environmental Chemical Engineering. Vol. 4 (1), p. 1029-1039
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Manganese Materials in Solid Fuel Chemical Looping Combustion

Matthias Schmitz
Licentiatavhandling
2014

Use of Low-Volatile Solid Fuels in a 100 kW Chemical-Looping Combustor

Carl Johan Linderholm, Matthias Schmitz, Pavleta Knutsson et al
Energy & Fuels. Vol. 28 (9), p. 5942-5952
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Chemical Looping Combustion of Sulphurous Solid Fuels using Spray-Dried Calcium Manganate Particles as Oxygen Carrier

Matthias Schmitz, Carl Johan Linderholm, Anders Lyngfelt
Energy Procedia: 12th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT 2014, Austin, United States, 5-9 October 2014. Vol. 63, p. 140-152
Paper i proceeding
2014

Material balances of carbon, sulfur, nitrogen and ilmenite in a 100 kW CLC reactor system

Carl Johan Linderholm, Pavleta Knutsson, Matthias Schmitz et al
International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 27, p. 188-202
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Matthias Schmitz medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.