Svensk sjöfartstrafik – nuläge och framtida möjligheter
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Vendela Santén

SSPA Sweden AB

Axel Andersson

SSPA Sweden AB

Christian Finnsgård

SSPA Sweden AB

Martin Svanberg

SSPA Sweden AB

Transportforum 2018
Linköping, Sweden,

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-09