Demonstrationer av nya transportlösningar för inlands och urban sjöfart
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Martin Svanberg

SSPA Sweden AB

Vendela Santén

SSPA Sweden AB

Christian Finnsgård

SSPA Sweden AB

Viktor Daun

SSPA Sweden AB

Transportforum 2018
Linköping, Sweden,

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-09