CRM parameter configurations, D2.1, Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste
Rapport, 2017

Recycling

Critical raw materials

Urban mine

Secondary materials

Waste Electrical and Electronic Equipment

End-of-life vehicles

Batteries

Författare

Jaco Huisman

United Nations University

Amund N Lövik

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)

Perinne Chancerel

Technische Universität Berlin

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

David Peck

Technische Universiteit Delft

Patrick Wäger

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljövetenskap