CRM parameter configurations, D2.1, Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste
Rapport, 2017

Secondary materials

End-of-life vehicles

Urban mine

Waste Electrical and Electronic Equipment

Recycling

Batteries

Critical raw materials

Författare

Jaco Huisman

United Nations University

Amund N Lövik

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)

Perinne Chancerel

Technische Universität Berlin

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

David Peck

TU Delft

Patrick Wäger

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-08