CRM trends and scenarios, D2.4, Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste
Rapport, 2017

Waste electrcial and electronic equipment

Secondary materials

Recycling

Urban mine

End-of-life vehicles

Critical raw materials

Batteries

Författare

David Peck

TU Delft

Jaco Huisman

United Nations University

Amund N Lövik

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Perrine Chancerel

Technische Universität Berlin

Hina Habib

United Nations University

Michelle Wagner

United Nations University

Deepali Sinha Khetriwal

United Nations University

Patrick Wäger

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-01