Introduction to Special Issue on Environmental Themes in Popular Narratives
Inledande text i tidskrift, 2018

Författare

Anna Åberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Miyase Christensen

KTH Royal Institution of Technology

Katarina Larsen

KTH Royal Institution of Technology

Susanna Lidström

KTH Royal Institution of Technology

Environmental Communication

1752-4032 (ISSN)

Vol. 12

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

DOI

10.1080/17524032.2018.1421802