Anna Åberg

Forskarassistent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Anna Åberg är teknikhistoriker och hennes forskningsintressen ligger inom fälten energi- och resurshistoria samt populärkulturens tekniksyn. Hennes forskningämnen spänner från internationell fusionsforskning, genom svensk uranimport och gruvdrift i rymden och i djuphavet, till sporthistoria och populärkulturella narrativ om energi och miljö.Anna tillhör de internationella nätverken Tensions of Europe och the Society for the History of Technology.​

Källa: chalmers.se

Visar 8 publikationer

2019

Chasing uranium: Securing nuclear fuel on a transnational arena in Sweden 1971–1984 (In press)

Anna Åberg, Maja Fjӕstad
Extractive Industries and Society
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Introduction to Special Issue on Environmental Themes in Popular Narratives

Anna Åberg, Miyase Christensen, Katarina Larsen et al
Environmental Communication. Vol. 12 (1), p. 1-6
Inledande text i tidskrift
2018

Looking for perspectives! EU energy policy in context

Anna Åberg, Johanna Höffken, Susanna Lidström
Advancing Energy Politics, p. 47-59
Kapitel i bok
2018

Looking for perspectives! EU energy policy in context

Johanna Höffken, Anna Åberg, Susanna Lidström
Advancing Energy Policy. Lessons on the integration of social sciences and humanities
Kapitel i bok
2017

Around the World in 143 Days: Times at the Scale of the Anthropocene

Anna Åberg, Hugo Almeida, Josh Wodak et al
Resilience: A Journal of the Environmental Humanities. Vol. 5 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

An even Colder War?: Specialization and scientization in the training methods for cross-country skiing from the 1940s in Sweden and the Soviet Union

Daniel Svensson, Anna Åberg
Beyond Boycotts: Sport during the Cold War in Europe, p. 33-53
Kapitel i bok
2017

An even colder war? Specialization and scientization in the training methods of cross-country skiing from the 1940s in Sweden and the Soviet Union.

Daniel Svensson, Anna Åberg
Beyond Boycotts. Sport During the Cold War in Europe. Eds. Phillippe Vonnard, Nicola Sbetti and Grégory Quin, p. 33-54
Kapitel i bok
2017

Rising Seas: Facts, Fictions and Aquaria

Anna Åberg, Susanna Lidström
Curating the Future: Museums, Communities and Climate Change
Kapitel i bok

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2019–

Sociotechnical perspectives on energy: Integrating perspectives from the Humanities and social sciences into Swedish and International Energy policy

Anna Åberg Science, Technology and Society
Martin Hultman Science, Technology and Society
Chalmers

2017–2021

Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe (InsSciDE)

Anna Åberg Science, Technology and Society
Europeiska kommissionen (Horisont 2020)

Det kan finnas fler projekt där Anna Åberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.