Around the World in 143 Days: Times at the Scale of the Anthropocene
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Anthropocene

Environmental Humanities

Social media

Författare

Anna Åberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Hugo Almeida

Universidade de Lisboa

Josh Wodak

University of New South Wales (UNSW)

Jens Kirstein

Freie Universität Berlin

Resilience: A Journal of the Environmental Humanities

2330-8117 (eISSN)

Vol. 5 1 39-70

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Övrig annan humaniora

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-07