An even Colder War?: Specialization and scientization in the training methods for cross-country skiing from the 1940s in Sweden and the Soviet Union
Kapitel i bok, 2017

Författare

Daniel Svensson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Anna Åberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Beyond Boycotts: Sport during the Cold War in Europe

33-53

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Idrottsvetenskap

Teknikhistoria

DOI

10.1515/9783110529098-003

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-26