Integration of aerobic granular sludge and membrane bioreactor for wastewater treatment
Reviewartikel, 2018

membrane filtration

nutrient removal

Aerobic granules

MBR

membrane fouling

granulation

extracellular polymeric substances

granule stability

wastewater treatment

Författare

Raquel Liebana

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Oskar Modin

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Frank Persson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Britt-Marie Wilen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Critical Reviews in Biotechnology

0738-8551 (ISSN) 1549-7801 (eISSN)

Ämneskategorier

Dermatologi och venereologi

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

DOI

10.1080/07388551.2017.1414140

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-21