Innovation in mathematics education - A synthesis of the debate
Övrigt konferensbidrag, 2016

No abstrtact aVAILABLE

Författare

Dag Wedelin

Logik och Typer

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

THE 18th SEFI MATHEMATICS WORKING GROUP SEMINAR
Gothenburg, Sweden,

Ämneskategorier

Didaktik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-11-07