Innovation in mathematics education - A synthesis of the debate
Paper i proceeding, 2016

Författare

Dag Wedelin

Data Science

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

SEFI MWG conference
, ,

Ämneskategorier

Didaktik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-27