Evaluating the design of a course in mathematical modelling and problem solving
Paper i proceeding, 2016

Författare

Tabassum Jahan

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Dag Wedelin

Data Science

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

SEFI MWG conference
, ,

Ämneskategorier

Pedagogik

Mer information

Skapat

2018-03-01