Rounding up lutetium
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Lars Öhrström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Nature Chemistry

1755-4330 (ISSN) 1755-4349 (eISSN)

Vol. 10 3 372-372

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Fysikalisk kemi

Organisk kemi

DOI

10.1038/nchem.2938

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06