Assessment of copper and zinc recovery from MSWI fly ash in Guangzhou based on a hydrometallurgical process
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Jinfeng Tang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Waste Management

0956-053X (ISSN)

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Förnyelsebar bioenergi

Miljöledning

DOI

10.1016/j.wasman.2018.02.040