A three-dimensional statistical model for imaged microstructures of porous polymer films
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Sandra Eriksson Barman

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

David Bolin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Journal of Microscopy

0022-2720 (ISSN) 1365-2818 (eISSN)

Vol. 269 247-258

Materialstrukturer genom mikroskop och statistik

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF), 2014-04-01 -- 2019-06-30.

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1111/jmi.12623

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-23