A three-dimensional statistical model for imaged microstructures of porous polymer films
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Sandra Eriksson Barman

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

David Bolin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Journal of Microscopy

0022-2720 (ISSN) 1365-2818 (eISSN)

Vol. 269 247-258

Ämneskategorier

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Datorseende och robotik (autonoma system)

Medicinsk bildbehandling

DOI

10.1111/jmi.12623

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-28