Strategies for Product Structure Management at Manufacturing Firms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Daniel Svensson

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

ASME Journal of Computing and Information Science in Engineering

Vol. 2 1 50-58

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

DOI

10.1115/1.1471356

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-23