Optimization of emissions from fluidized bed combustion of coal, biofuel and waste
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Anders Lyngfelt

Chalmers, Institutionen för energiteknik

International Journal of Energy Research

Vol. 26 1191-1202

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07