Finite-Blocklength Bounds on the Maximum Coding Rate of Rician Fading Channels with Applications to Pilot-Assisted Transmission
Paper i proceeding, 2017

We present nonasymptotic bounds on the maximum coding rate achievable over a Rician block-fading channel for a fixed packet size and a fixed packet error probability. Our bounds, which apply to the scenario where no \emph{a priori} channel state information is available at the receiver, allow one to quantify the tradeoff between the rate gains resulting from the exploitation of time-frequency diversity and the rate loss resulting from fast channel variations and pilot-symbol overhead.

Finite blocklength Information theory

Pilot-assisted transmission

Författare

Johan Östman

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Giuseppe Durisi

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

8th IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications

Teori och praktik för optimal spektral effektivitet i trådlösa ad-hoc nät med strikta krav på latens och tillförlitlighet

Vetenskapsrådet (VR) (2014-2702), 2015-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1109/SPAWC.2017.8227650

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-18