On the distribution of free path lengths for the periodic Lorentz gas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Jean Bourgain

François Golse

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Communications in Mathematical Physics

0010-3616 (ISSN) 1432-0916 (eISSN)

Vol. 190 3 491-508

Ämneskategorier

Matematisk analys

DOI

10.1007/s002200050249

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-13