Pressure Fluctuations in Gas Fluidized Beds
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

G.I. Palchonok

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Thermal Science

Vol. 6 No. 2 3-11

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07