Garbage-can decision making and the accommodation of uncertainty in new drug development work
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Sanne Olilla

Jonas Roth

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Creativity and Innovation Management.

Vol. 19 2 134-146

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

DOI

10.1111/j.1467-8691.2010.00551.x

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-13