Skoglig bioenergi central i klimatarbetet
Artikel i dagstidning, 2017

kolinbinding

klimat

skog

koldioxidutsläpp

skogsbruk

bioenergi

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Johan Bergh

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Pål Börjesson

Lunds tekniska högskola

Gustaf Egnell

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Leif Gustavsson

Linnéuniversitetet

Per-Anders Hansson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Riitta Hyvönen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Filip Johnsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Mikael Karlsson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Tomas Kåberger

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Mattias Lundblad

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Tomas Lundmark

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Urban Nilsson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Bengt Olsson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Hans Pettersson

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Monika Strömgren

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Göran Ågren

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Dagens nyheter

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Förnyelsebar bioenergi

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-19