Large-signal circuit model for datacom VCSELs (Ulm)
Paper i proceeding, 2018

Författare

Alexander Grabowski

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Zhongxia Simon He

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

11th European VCSEL Day, 2018
Ulm, Germany,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Nanoteknik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-17