Rheo-optics and the nonlinear material behavior of cellulose nanocrystals suspensions
Poster (konferens), 2018

Rheo-optics and the nanolinear material behavior of cellulose noncrystals suspensions

WWSC

Författare

Roland Kádár

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Tiina Nypelö

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)


, ,

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Polymerteknologi

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-03