Graphene field - effect transistors on LiNbO3 ferroelectric substrates
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Samina Bidmeshkipour

Ferdowsi University of Mashhad

MICHAEL ANDERSSON

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Ahmad Kompany

Ferdowsi University of Mashhad

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

2016 Joint ISAF/ECAPD/PFM Conference
Darmstadt, Germany,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-04