Graphene field - effect transistors on ferroelectric substrates
Poster (konferens), 2016

Författare

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Samina Bidmeshkipour

Organisation okänd

MICHAEL ANDERSSON

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Ahmad Kompany

Organisation okänd

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Graphene Week 2016
Warsaw, Poland,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2018-04-26