Development of a Serious Game to Enhance Assistive Rehabilitation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Mauro Bellone

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

F. Argese

Consorzio CETMA

A. Martini

Consorzio CETMA

P. Cirillo

Unknown organization

I. Spada

Unknown organization

A. Cerasa

Unknown organization

International Journal of Medical Engineering and Informatics

1755-0653 (ISSN) 1755-0661 (eISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1504/IJMEI.2019.10012730