Estimating air-water gas transfer velocity during low wind condition with and without buoyancy
Poster (konferens), 2018

See https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-10177.pdf

Författare

Sam T Fredriksson

Göteborgs universitet

Lars Arneborg

Göteborgs universitet

Robert A Handler

George Mason University

Håkan Nilsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

EGU General Assembly 2018. Poster EGU2018-10177
Vienna, Austria,

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-14