Quantitative surface structure determination using in situ high-energy SXRD: Surface oxide formation on Pd(100) during catalytic CO oxidation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

We have performed a quantitative structure determination of the SQRT(5×5)R27° surface oxide, formed on Pd(100) under semi-realistic conditions for catalytic CO oxidation, using in situ high-energy surface X-ray diffraction. We describe the experiment and the extraction of quantitative data in detail. The structural results are in agreement with previous reports of a system consisting of a single layer of PdO(101) formed in pure O2 on top of Pd(100) and studied under ultra high vacuum conditions.

PdO

CO oxidation

Pd

HESXRD

SXRD

Heterogeneous catalysis

Författare

Mikhail Shipilin

Lunds universitet

Uta Hejral

Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)

Edvin Lundgren

Lunds universitet

Lindsay R. Merte

Lunds universitet

Chu Zhang

Lunds universitet

Andreas Stierle

Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)

Uta Ruett

Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)

Olof Gutowski

Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Johan Gustafson

Lunds universitet

Surface Science

0039-6028 (ISSN)

Vol. 630 229-235

Tidsupplösta in situ metoder för design av katalytiska säten för hållbar kemi

Vetenskapsrådet (VR) (2013-567), 2013-01-01 -- 2016-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Materialkemi

Den kondenserade materiens fysik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1016/j.susc.2014.08.021

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-20