MRS Fall 2017 Symposium: Organic Semiconductors - Surface, Interface, Bulk Doping, and Charge Transport
Reviewartikel, 2018

Författare

Christian Müller

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Ingo Salzmann

Université Concordia

Chemistry of Materials

0897-4756 (ISSN) 1520-5002 (eISSN)

Vol. 30 10 3151-3154

Ämneskategorier

Polymerkemi

Oorganisk kemi

Materialkemi

DOI

10.1021/acs.chemmater.8b01683

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-07