CRM assessment strategy for waste flows and deposits, D4.2, Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste
Rapport, 2017

Batteries

Waste Electrical and Electronic Equipment

End-of-life vehicles

Urban mine

Secondary materials

Critical raw materials

Recycling

Författare

Perrine Chancerel

Technische Universität Berlin

Jaco Huisman

United Nations University

M Guzman Brechu

United Nations University

Hina Habib

United Nations University

Lucia Herreras

ProSUM

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Paul Mählitz

Technische Universität Berlin

M Ueberschaar

Technische Universität Berlin

Anders Hallberg

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Amund N Lövik

Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa)

T Nerby

Vera Susanne Rotter

Technische Universität Berlin

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-28