Economic optimization of waste treatment and energy production in Denmark
Paper i proceeding, 2013

Författare

Marie Münster

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Karsten Hedegaard

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Nina Juul

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Hans Ravn

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Fourteenth International Waste Management and Landfill Symposium
Sardinia, Italy,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-06