Economic optimization of waste treatment and energy production in Denmark
Paper i proceeding, 2013

Författare

Marie Münster

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Karsten Hedegaard

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Nina Juul

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Hans Ravn

Ram-Løse Edb

Maria Ljunggren Söderman

IVL Svenska Miljöinstitutet

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Sardinia 2013 14th International Waste Management and Landfill Symposium


9788862650281 (ISBN)

Fourteenth International Waste Management and Landfill Symposium
Sardinia, Italy,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljövetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-07