Ekonomisk analys av nya styrmedel för hanteringen av svenskt avfall C299
Rapport, 2017

Författare

Maria Ljunggren Söderman

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljövetenskap

Utgivare

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-06