Evolution of the 2015 Cotopaxi Eruption Revealed by Combined Geochemical & Seismic Observations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Silvana Hidalgo

Unknown organization

Jean Battaglia

Unknown organization

Santiago Arellano

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Daniel Sierra

Unknown organization

Benjamin Bernard

Unknown organization

René Parra

Unknown organization

Peter Kelly

Unknown organization

Florian Dinger

Unknown organization

Charlotte Barrington

Unknown organization

Pablo Samaniego

Unknown organization

Geochemistry, Geophysics, Geosystems

1525-2027 (ISSN)

Vol. 19

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Geofysik

Geologi

Geokemi

DOI

10.1029/2018GC007514