Flygforskare: "Våra beräkningar bygger på detaljerade modeller"
Artikel i dagstidning, 2018

SLUTREPLIK DN DEBATT 4/6. Kenneth Nilsson hävdar i sin replik att vi räknat fel på var gränsen går för att minska koldioxidutsläppen genom mellanlandning. Våra resultat stöds av mer generella studier som kommer nära våra resultat, skriver fem flygforskare.

Författare

Tomas Grönstedt

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Dan Henningson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Petter Krus

Linköpings universitet

Anders Lundbladh

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Sebastian Samuelsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Dagens Nyheter (DN)

1101-2447 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Transportteknik och logistik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22