Flygforskare: "Våra beräkningar bygger på detaljerade modeller"
Newspaper article, 2018

SLUTREPLIK DN DEBATT 4/6. Kenneth Nilsson hävdar i sin replik att vi räknat fel på var gränsen går för att minska koldioxidutsläppen genom mellanlandning. Våra resultat stöds av mer generella studier som kommer nära våra resultat, skriver fem flygforskare.

Author

Tomas Grönstedt

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Dan Henningson

Royal Institute of Technology (KTH)

Petter Krus

Linköping University

Anders Lundbladh

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Sebastian Samuelsson

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Fluid Dynamics

Dagens Nyheter (DN)

1101-2447 (ISSN)

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Transport

Subject Categories

Aerospace Engineering

Transport Systems and Logistics

More information

Latest update

1/22/2021