Metabolism of extracellular inositol hexaphosphate (phytate) by Saccharomyces cerevisiae
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Thomas Andlid

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Jenny Veide Vilg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Int J Food Microbiol

Vol. 97 2 157-169

Ämneskategorier

Cellbiologi

Livsmedelsvetenskap

DOI

10.1016/j.ijfoodmicro.2004.04.016

PubMed

15541802

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-18