Sustainable biofuels - critical review of current views and case studies using extended systems analysis providing new perspectives and positive examples.
Rapport, 2018

landscape

Biofuel

ecosystem services

sustainability

assessment

Bioenergy

Land-use change

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Christel Cederberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Olivia Cintas Sanchez

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Oskar Englund

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Pål Börjesson

Lunds universitet

Johanna Olofsson

Lunds universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Förnyelsebar bioenergi

Energisystem

Miljövetenskap

Utgivare

f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-31