Compensation of Hardware Impairments in MATE, the Chalmers mmWave MIMO Testbed
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Sina Rezaei Aghdam

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Mohammad Hossein Moghaddam

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Koen Buisman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Thomas Eriksson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Swedish Microwave Days 2018
Lund, Sweden,

Silicon-based Ka-band massive MIMO antenna systems for new telecommunication services (SILIKA)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/721732), 2016-09-01 -- 2020-08-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-12