Big data analytics challenges in aftermarket supply chains
Paper i proceeding, 2018

Författare

Joakim Andersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Arni Halldorsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Proceedings of the 30th Annual NOFOMA Conference: Relevant Logistics and Supply Chain Management Research


978-87-91070-93-8 (ISBN)

30th Annual Nofoma conference
Kolding, ,

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-11